zwroty_1.png

Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy

Jeśli klient jest konsumentem - co do zasady przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.

Warunkiem odstąpienia jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: .

Oraz odesłanie towaru w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu na adres firmy: MADO, ul. Krzyska 9A, 33-100 Tarnów

Zwrot kosztów za zwrócony towar zostanie przelany na wskazany rachunek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

Zakupione towary w sklepie Mado są objęte różnym okresem gwarancji producenta. Realizacja gwarancji odbywa się bezpośrednio w serwisie wskazanym przez producenta lub za pośrednictwem sklepu Mado. Informacje o formie realizacji reklamacji klient może uzyskać w dziale obsługi klienta pod nr tel 14 627 30 76 lub mail: poczta@mado.tarnow.pl.